TOPOMETRIC SOLUTIONS

CADASTRU / GEODEZIE / TOPOGRAFIE


Executam planuri topografice, planuri banda, planuri pentru reprezentare PUZ, planuri topografice
pentru terenuri de concesionare, delimitari teritoriale administrative, trasari, etc.

DESPRE NOI!

TOPOMETRIC SOLUTIONS pune întotdeauna accent pe furnizarea unor servicii prompte și de calitate. Echipamentele pe care le folosim sunt moderne și performante, fapt ce asigură lucrări de excepție, iar programele informatice sunt de ultimă generație.

Echipa noastră este formată din experți tineri în cadastru, topografie și geodezie, autorizați de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

În fiecare an investim în echipamente pentru a asigura calitatea și acuratețea măsurătorilor și pentru a diversifica tipurile de lucrări. Avem capacitatea de a efectua orice tip de lucrare din domeniul cadastrului, topografiei și geodeziei.

Corectitudinea și profesionalismul ne-au recomandat de fiecare dată. Venim în întâmpinarea clienților cu soluții optime și rapide, pentru orice situație ce poate apărea în execuția sau proiectarea lucrărilor.

NOTIUNI GENERALE!

Cadastrul realizeaza identificarea, masurarea, descrierea si inregistrarea imobilelor (apartamente, terenuri, case) in documentele cadastrale si reprezentarea acestora pe harti si planuri cadastrale.

Intabularea reprezintă înscrierea în cartea funciară prin care se constituie, se grevează, se restrânge ori se stinge un drept real.

Cartea funciară este un document public ținut la nivelul ANCP-OCPI care cuprinde descrierea proprietăţilor funciare, cu indicarea drepturilor reale imobiliare.

Topografia este stiinta si tehnica care sta la baza intocmirii hartilor si planurilor care reprezinta portiuni ale suprafetei terestre.

CE VA OFERIM!

În cadrul firmei noastre vei găsi de fiecare dată respect, experiență și profesionalism.
Serviciile pe care le furnizăm sunt de calitate înaltă, oferind consultanță de specialitate tuturor clienților noștri.

INTABULARE CONSTRUCTII SI TERENURI

Fie ca este vorba de un apartament, de o casa sau un teren, expertii nostri autorizati de catre Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara masoara imobilul Dvs, intocmesc / depun / urmaresc dosarul la Oficiul de Cadastru, ridica dosarul cadastral avizat si intabulat si preda proprietarului cadastru, incheierea de intabulare in Cartea Funciara + extrasul de Carte Funciara pentru informare.

ALIPIRE / DEZLIPIRE ACTUALIZARE NR. CADASTRAL

Tehnic vorbind, dezlipirea este operatia tehnica de impartire a unei suprafete de teren inscrisa in cartea funciara in mai multe suprafete egale sau inegale. Se realizeaza pentru imobilele care au numar cadastral si carte funciara atribuite. Actualizarea limitelor si a suprafetei se realizeaza in momentul in care documentatia cadastrala nu mai corespunde realitatii din teren.

PLANURI DE SITUATIE / TOPOGRAFICE

Planurile de situatie reprezinta produsul topo-geodezic cel mai solicitat de catre beneficiarii nostri. Planurile de situatie se realizeaza printr-o ridicare topografica executata cu statii totale sau echipamente GNSS. Expertize tehnice pentru constructii civile, industriale, agricole, hidrotehnice si cai de comunicatii. Totodata, serviciile de expertizare acopera si domeniul monumentelor istorice.

IDENTIFICARE AMPLASAMENT TERENURI

Trasarea limitelor de proprietate ( cunoscuta si sub numele intarusare teren) este o operaţie necesara intrucat va aduce garantia pozitionarii corecte a limitelor proprietatii, in speta gardul care urmeaza sa il edificati sau constructia ce urmeasa sa o faceti , pozitionarea facandu-se prin marcarea colturilor caracteristice pe teren, lucru ce va va scuti de posibile probleme ulterioare.

– infiintam carti funciare-dezmembrari-comasari
– indreptari-repozitionari limite proprietate
– inscrieri-extinderi-desfiintari constructii
– relevee apartamente
– documentatii pentru obtinerea certificatului de urbanism
– documentatii pentru scoaterea definitive din circuitul agricol a terenurilor aflate in extravilan

– trasarea contururilor cladirilor, axelor si cotelor de proiect
– masuratori pentru determinarea volumului de pamant excavat sau de umplutura
– nivelment de mica si mare precizie
– ridicari topografice pentru orice tip de platforma
– relevee
– masuratori pentru determinarea adincimii lacurilor si raurilor

– planuri de situatie pentru orice tip de platforma si curbe de nivel
– profile longitudinale si trasversale
– calcule pentru determinarea volumului de pamant excavat sau de umplutura

– realizare proiecte tehnice (arhitectura, structura, instalatii)
– realizare documentatii pentru obtinerea autorizatiei de constructie(D. T. A. C, D. T. O. E, D.T.A.D)
– obtinere avize necesare autorizatiei de constructie
– realizare solutiii arhitecturale 3D

– asiguram consultanta de specialitate in domeniul cadastrului si publicitate imobiliara
– efectuam expertize (consultanta) tehnico judiciare

Cadastrul este parte componentă a sistemului unitar și obligatoriu de evidență tehnică, economică și juridică a tuturor imobilelor de pe un teritoriu administrativ. Entitățile de bază ale acestui sistem sunt imobilul și proprietarul.
Cadastrul realizează identificarea, măsurarea, descrierea și înregistrarea imobilelor în documentele cadastrale și reprezentarea acestora pe hărți și planuri cadastrale.

Ce este Cartea Funciara ?

Cartea Funciara este un registru public care descrie imobilul si drepturile reale . Prin intermediul cartilor funciare se tine o evidența juridică integrală și exactă a imobilelor, proprietatea persoanelor fizice și juridice din aceeași localitate.

Care este scopul Cartii Funciare ?

Cartea funciară dovedește existența dreptului real înscris, în folosul persoanei care a dobândit sau constituit cu bună-credință un drept real imobiliar, cât timp nu se dovedește contrariul. Publicitatea imobiliară se îndeplinește pe tot teritoriul țării prin carte funciară și are ca obiect înscrierea în cartea funciară a dreptului de proprietate și a celorlalte drepturi reale care se transmit, se constituie, se modifică sau care, după caz, se sting și se radiază, ca urmare a actelor și faptelor juridice referitoare la un bun imobil. În cartea funciară se mai înscriu, sau, după caz, se radiază și alte raporturi juridice, drepturi personale, interdicții, incapacități și litigii judiciare în legatură cu bunul imobil.

PRIMA INSCRIERE IN CF

Prima inscriere in Cartea Funciara este procedura prin care unui imobil situat pe teritoriul tarii i se atribuie un numar cadastral si este inscris in Cartea Funciara, astfel dovedindu-se existenta dreptului real sau personal inscris.
– Tipuri de imobile pentru care este necesara prima inscriere in Cartea Funciara:
– Apartamente (U.I.)
– Terenuri extravilane
– Terenuri intravilane cu/fara constructii
– Constructii noi

OPERATIUNI CADASTRALE

Cand este necesara intabularea unui imobil (apartament, teren intravilan sau extravilan, constructie)?
1. In momentul in care vrei sa instrainezi/achizitionezi acest imobil;
2. In momentul in care ai finalizat construirea unei cladiri si vrei sa o introduci in sistemul integrat de cadastru;
3. In momentul in care vrei sa-ti demonstrezi dreptul real de proprietate.

Echipa noastra va ofera tot sprijinul in intocmirea documentatiilor cadastrale necesare operatiunilor descrise anterior, depunerea dosarului la Oficiile Teritoriale de Cadastru si Publicitate Imobiliara, urmarirea procesului de avizare si solutionarea eventualelor completari.

APARTAMENT U.I.

Acte Necesare
Pentru intocmirea documentatiei de cadastru si intabulare actele necesare sunt:
Caz 1. Cand apartamentul a fost achizitionat de la stat
– contract de vanzare cumparare sau contract de construire – copie legalizata;
– proces verbal de predare-primire apartament – copie legalizata;
– in cazul in care apartamentul a fost cumparat in rate, va trebui o copie legalizata a contractului de imprumut si copie legalizata a dovezii de plata integrala a acestuia;
– schita care a stat la baza intocmirii actului de proprietate – copie;
– acte de identitate proprietari – copie;
– certificate fiscal ( valabil 30 de zile de la data emiterii).

Caz 2. Cand apartamentul a fost achizitionat de la persoana fizica / juridical
– contract de vanzare cumparare – copie legalizata;
– acte de identitate proprietari – copie.
– certificat fiscal (valabil 30 de zile de la data emiterii).

Caz 3. Mostenire
In aceasta situatie este necesara copie legalizata a certificatului sau certificatelor de mostenire. Pe langa aceste documente, va trebui si setul de documente din cazul 1 sau 2, in functie de cum a fost dobandit imobilul de catre defunct(i).

Caz 4. Sentinta civila
In aceasta situatie este necesara copie conform cu originalul (se emite doar de catre Judecatorie) a sentintei definitive si irevocabile. Pe langa aceste documente, va trebui si setul de documente din cazul 1 sau 2.

Termen de executie: 3-4 zile lucratoare
Termen de avizare documentatie de catre Oficiul de Cadastru Iasi: 21 zile lucratoare (regim normal) sau 7 zile lucratoare (regim urgenta).

Taxe OCPI
Valoarea taxei percepute de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Iasi poate diferi in functie de actele de proprietate. In majoritatea cazurilor aceasta este 120 de lei. In cazul in care exista acte de proprietate mai noi de Aprilie 2009 (certificate de mosternitor, sentinte civile etc) valoarea taxei perceputa de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Iasi se suplimenteaza cu un procent de 0.15% din valoarea imobilului. Obligatoriu aceasta valoare trebuie sa fie trecuta pe certificatul de mostenitor sau sentinta civila. Pentru avizare in regim de urgenta valoarea taxei OCPI este de 5 ori mai mare, respectiv pentru o taxa de regim normal de 120 lei, valoarea acesteia la urgenta este de 120 x 5 = 600 lei.

Documente predate
– Incheiere de intabulare, extras de carte funciara pentru informare si releveul apartamentului.

TEREN INTRAVILAN / EXTRAVILAN

Reprezinta operatiunea de prima inscriere in Cartea Funciara a unui teren situat in intravilanul unei localitati.

Acte necesare

Pentru intocmirea documentatiei de cadastru si intabulare actele necesare sunt:

Caz 1. Cand terenul a fost primit sau retrocedat de la stat
– titlu de proprietate – copie legalizata;
– ordinul prefectului – copie legalizata;
– acte de identitate – copie ;
– certificat fiscal (valabil 30 de zile de la data emiterii).

Caz 2. Cand terenul a fost cumparat de la persoana fizica / juridical
– copie legalizata a contractului de vanzare cumparare;
– acte de identitate – copie ;
– certificat fiscal (valabil 30 de zile de la data emiterii).

Caz 3. Mostenire
In aceasta situatie este necesara copie legalizata a certificatului sau certificatelor de mostenire. Pe langa aceste documente, sunt necesare si actele mentionate la cazul 1 sau 2, in functie de cum a fost dobandit imobilul de catre defunct(i).

Caz 4. Sentinta civila
In aceasta situatie este necesare copie conform cu originalul (se emite doar de catre Judecatorie) a sentintei definitive si irevocabile. Pe langa aceste documente, sunt necesare si actele mentionate la cazul 1 sau 2.
– Termen de executie: 3-4 zile lucratoare (poate varia in functie de conditiile meteo)
– Termen de avizare OCPI: 21 zile lucratoare (regim normal) sau 7 zile lucratoare (regim urgenta).

Taxe OCPI

Valoarea taxei percepute de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Iasi poate diferi in functie de actele de proprietate. In majoritatea cazurilor aceasta este 120 de lei. In cazul in care exista acte de proprietate mai noi de Aprilie 2009 (certificate de mosternitor, sentinte civile etc) valoarea taxei perceputa de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Iasi se suplimenteaza cu un procent de 0.15% din valoarea imobilului. Obligatoriu aceasta valoare trebuie sa fie trecuta pe certificatul de mostenitor sau sentinta civila. Pentru avizare in regim de urgenta valoarea taxei OCPI este de 5 ori mai mare, respectiv pentru o taxa de regim normal de 120 lei, valoarea acesteia la urgenta este de 120 x 5 = 600 lei.
Documente predate: Incheiere de intabulare, Extras de carte funciara pentru informare, Plan de amplasament si delimitare a imobilului, in caz ca se opteaza si pentru relevee, atunci se vor primi si un set de relevee ale constructiei / constructiilor.

PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE – TEREN INTRAVILAN
PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE – TEREN EXTRAVILAN
ACTUALIZARE NR. CAD. -DATE TEHNICE

Cand este necesara intocmirea unei documentatii de actualizarea:
– cand se inscrie sau se radiaza o constructie;
– cand se modifica limita imobilului;
– cand se modifica suprafata;
– cand se actualizeaza categoria de folosinta / destinatia;
– cand se repozitioneaza imobilul;
– cand se actualizeaza orice informatie tehnica cu privire la imobil (modificare erori cu privire la adresa, suprafetele parcelelor componente, identificarea cadastrala).

Acte necesare

– Extras de carte funciara pentru informare
– Copie documentatie cadastrala.
– Copii acte identitate proprietari.

In cazul in care doriti sa intabulati o constructie aflata pe un teren deja inscris in cartea funciara, se intomeste o documentatie de actualizare – inscriere constructive in cartea funciara atasand la documentatie urmatoarele acte:

– Certificat de atestare a edificarii constructiei
– Autorizatie de constructie – copie legalizata
– Proces verbal de receptie la finalizarea lucrarilor;
– Certificat energetic;
– Certificat fiscal;
– Extras de carte funciara pentru informare;
– Copie documentatie cadastrala;
– Copii acte identitate proprietari.

Optional se intocmesc releveele constructiei la cererea beneficiarului.
Aceste relevee pot fi necesare in urmatoarele situatii:
Vrei sa vinzi, iar cumparatorul face credit bancar. In aceasta situatie banca va solicita si releveele constructiei.
Vrei sa faci un credit cu ipoteca. Banca va cere aceste relevee.
Vrei sa faci certificat energetic.

Termen de executie: 3-4 zile lucratoare
Termen de avizare OCPI: Regim normal: 15 – 21 de zile lucratoare, Regim urgenta: 5 – 7 zile lucratoare.
Taxa OCPI: Regim normal: 60 ron; Regim de urgenta: 300 ron

Documente predate
– incheiere de intabulare
– extras de carte funciara pentru informare
– plan de amplasament si delimitare

DEZMEMBRARE / COMASARE

Dezlipirea / Dezmembrarea este operatiunea prin care un imobil, fie teren, apartament sau spatiu comercial, caruia i-a fost alocat un numar cadastral si a fost inscris in cartea funciara este impartit in mai multe loturi.
Alipirea / Comasarea este operatiunea prin care doua sau mai multe imobile inscrise in cartea funciara se comaseaza rezultand un singur imobil avand un singur numar cadastral, implicit un singur numar de carte funciara.

Acte necesare

– Extras de carte funciara pentru informare
– Certificat de urbanism pentru dezmembrare/comasare, doar daca se doreste dezmembrarea/ comasarea in mai mult de 2 loturi.
– Copie documentatie cadastrala.
– Copii acte identitate proprietari.

Termen de executie : 3-4 zile lucratoare
Termen de avizare OCPI : Regim normal: 8 zile lucratoare, Regim de urgenta: 4 zile lucratoare
Taxe OCPI: Regim normal: 60 lei / lot dezmembrat/comasat, Regim de urgenta: 300 lei / lot dezmembrat/comasat.

Documente predate
– Referat de admitere cerere de dezmembrare/comasare
– Plan de amplasament si delimitare cu propunerea de dezmembrare/comasare
– Plan de amplasament si delimitare pentru fiecare lot rezultat

PLANURI / RIDICARI TOPOGRAFICE

Cand sunteti nevoit sa solicitati intocmirea unei ridicari topografice?
– obtinerea autorizatiei de construire (PAC) / demolare
– pentru proiectare
– pentru infintarea / reabilitarea cailor de comunicatii
– pentru platforme industriale
– pentru obtinere PUG, PUZ, PUD

Capacitatea mare de lucru si procesare a datelor ne recomanda pentru planurile de situatie de mari dimensiuni, unde termenul de executie este foarte mic / strict.
Acte necesare

Pentru intocmirea planurilor topografice avem nevoie de urmatoarele :
– extras de carte funciara;
– certificate de urbanism;
– copie documentatie existenta;
– copie acte de identitate proprietari.
Termen de executie: 3 – 4 zile lucratoare.
Termen de avizare OCPI : 15 zile lucratoare.
Taxe OCPI : 200 lei – suprafata mai mica de 1ha, suma maxima:1500 lei.

Documente predate: planul topografic

TRASARI / INTARUSARI

Trasarea / intarusarea reprezinta operatiunea prin care limita cadastrala a unui imobil este materializata pe teren.
In acelasi timp se pot transpune in teren si elementele proiectate.
– Terenuri (limite cadastrale)
– Axe constructi
– Elemente proiectate
– Cote nivel

Recomandare: Daca intentionati sa ACHIZITIONATI un teren sau doriti sa realizati o IMPREJMUIRE a unui teren, recomadarea noastra este sa solicitati o astfel de operatiune de trasare a limitelor cadastrale.

Acte necesare

– Planul de amplasament si delimitare (constituie parte integranta din documentatia cadastrala).
– Inventar de coordonate (eliberat de Oficiul teritorial) pentru punctele ce definesc limita de proprietate – conform art.68 din ord.700/2014
Termen de executie: 1-2 zile lucratoare
Documente predate: Proces verbal de trasare

INTOCMIRE SCHITE PENTRU EMITERE / RECTIFICARE TITLU DE PROPRIETATE

Intocmim schite pentru emitere/rectificare titluri de proprietate la cerere.
Termen de executie: 3-4 zile lucratoare.

OBTINERE DOCUMENTE

Stim ca timpul este pretios si nimeni nu doreste sa-l risipeasca stand la cozi. Totodata, stim ca institutiile statului sunt cel putin pretentioase cand vine vorba de cererile petentilor. De aceea va punem la dispozitie serviciu de obtinere documente, prin care, dumneavoastra ne mandatati, sa solicitam in numele dumnevoastra urmatoarele documente:
– Duplicate ale documentatiilor cadastrale
– Extrase de carte funciara
– Extras de plan cadastral
– Plan de incadrare in zona
– Informatii cadastrale

APARTAMENTARE / REAPARTAMENTARE

Apartamentarea este operaţiunea de împărţire a unei construcţii – condominiu,
înscrisă în cartea funciară, în mai multe unităţi individuale care se înscriu în cărţi funciare individuale. Prin operaţiunea de apartamentare se stabilesc şi se înscriu în cartea funciară colectivă părţile comune şi cotele din părţile comune, aferente fiecărei UI.
În lipsa unei stipulaţii contrare existente în titlurile de proprietate, cotele-părţi se stabilesc prin raportarea suprafeţei utile a fiecărui spaţiu locativ la totalul suprafeţei utile a spaţiilor locative din clădire.
Construcţiile nefinalizate, înscrise în cartea funciară, care nu au proces verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, nu pot fi apartamentate.
Apartamentarea este o operaţiune pe flux întrerupt şi se realizează cu parcurgerea următoarelor etape:

a) recepţia documentaţiei cadastrale de apartamentare;
b) întocmirea actului de apartamentare în formă autentică, ori emiterea hotărârii judecătoreşti;
c) înscrierea actului de apartamentare.

Art. 141. Documentaţia cadastrală de apartamentare conţine:

a) borderoul;
b) dovada achitării tarifului;
c) cererea de recepţie;
d) declaraţia pe proprie răspundere cu privire la identificarea imobilului măsurat;
e) copiile actelor de identitate, în cazul proprietarilor persoane fizice/adeverinţă emisă de către serviciul public comunitar de evidenţa populaţiei din care să rezulte datele de identificare sau certificatul constatator, în cazul persoanelor juridice;
f) copia extrasului de carte funciară pentru teren cu construcţie;
g) copii conform cu originalul după documentele juridice sau administrative;
h) memoriul tehnic;
i) fişa colectivă cuprinzând informaţii referitoare la unităţile individuale, părţile comune şi cotele din părţile comune;
j) releveele cu propunerea de apartamentare, pe fiecare nivel;
k) releveul fiecărei unităţi individuale din propunerea de apartamentare;
l) planul de amplasament şi delimitare;

Ce este un condominium?

Condominiu este un imobilul format din teren cu una sau mai multe constructii, dintre care unele parti din proprietate sunt comune, iar restul partilor sunt proprietati individuale, pentru care se intocmeste o carte funciara colectiva in care sunt specificate partile in indiviziune si cate o carte funciara individuala pentru fiecare unitate individuala aflata in proprietate exclusiva,. Aceste parti exclusive pot fi reprezentate de spatii pentru locuit sau pe scurt locuinte si spatii cu alta destinatie, dupa caz:
• apartamente
• spatii cu alta destinatie decat cea de locuinta. Spatiul cu alta destinatie decat aceea de locuinta (S.A.D.) este spatiul in care sedesfasoara activitati economice, sociale, culturale etc. (ex.: magazin alimentar, frizerie, cabinet medical, cabinet avocatura, gradinita, spital, scoala, sala de spectacole etc.).
De asemenea boxele de la subsol, garajele, mansardele daca sunt prevazute distinct in actele de proprietate ale unora dintre proprietarii din cladire ele sunt spatii cu alta destinatie decat aceea de locuinta aflate in proprietatea individuala a proprietarilor respectivi. Pentru aceste spatii suprafata utila este suprafata desfasurata, mai putin suprafata aferenta peretilor.
Constituie condominiu:
• un corp de cladire multietajat sau, in conditiile in care se poate delimita proprietatea comuna, fiecare tronson cu una sau mai multe scari din cadrul acestuia;
• un ansamblu rezidential format din locuinte si constructii cu alta destinatie, individuale, amplasate izolat, insiruit sau cuplat, in care proprietatile individuale sunt interdependente printr-o proprietate comuna fortata si perpetua.

Reapartamentarea

Reapartamentarea este operaţiunea de desprindere a unei unităţi individuale din părţile comune ale unui condominiu cu stabilirea/restabilirea cotelor din părţile comune.
Încetarea destinaţiei de folosinţă comuna se poate hotărî numai cu acordul tuturor coproprietarilor. Acordul coproprietarilor se va referi şi la recalcularea cotelor indivize din părţile comune, acolo unde acestea sunt menţionate.
Imobilul, respectiv partea din imobil care rezultă din încetarea destinaţiei folosinţei comune, se înscrie în mod corespunzător în cartea funciara pe baza documentaţiei cadastrale întocmite în acest scop.
Reapartamentarea este o operaţiune pe flux întrerupt şi se realizează cu parcurgerea următoarelor etape:

a) recepţie documentaţie cadastrală de reapartamentare;
b) act de reapartamentare în formă autentică, ori hotărâre judecătorească;
c) înscriere act de reapartamentare.

Documentaţia cadastrală de reapartamentare UI conţine:

a) Borderou
b) Dovada achitării tarifului
c) Cererea de receptie
d) Declaraţia pe proprie răspundere cu privire la înstrăinarea şi identificarea imobilului măsurat
e) Copii ale actelor de identitate la proprietari persoane fizice sau copii ale certificatelor de înmatriculare, în cazul persoanelor juridice
f) Extras CF al imobilului
g) Copii conform cu originalul după documentele juridice sau administrative
h) Memoriu tehnic
i) Foaia colectivă cuprinzând informaţii referitoare la unităţile individuale, părţile comune şi cotele din părţile comune;
j) Relevee pentru fiecare UI rezultat din reapartamentare UI.

CONTACTATI-NE PENTRU O OFERTA!

logo
  • DESPRE NOI
  • SERVICII
  • ACTE NECESARE
  • NOTIUNI GENERALE

Copyright © 2019 Topometric.ro – Toate drepturile rezervate

Designed by

Scroll to Top